Sobre NeuroEstany

Associació per a persones amb malalties neurodegeneratives i els seus familiars.

MISSIÓ:

Donar orientació, suport i visibilitat a les persones amb malalties neurodegeneratives i als seus familiars, contribuint a una millor qualitat de vida.

Promoure la integració social per al desenvolupament integral de les persones amb malalties neurodegeneratives i les seves famílies.

Fomentar la recerca científica sobre aquestes malalties i sensibilitzar les administracions públiques, el col·lectiu sanitari i la societat.