Enquesta

Durant els últims anys, la prevalença de persones amb malalties neurodegeneratives (com per exemple Esclerosi múltiple, Alzheimer, Parkinson, etc.) ha crescut de manera exponencial.

D’aquesta problemàtica neixen diferents dubtes, tant a escala mèdics com sociofamiliars i individuals, els quals poden generar confusió i incertesa. Amb l’objectiu de resoldre alguns d’aquests dubtes i donar suport a les famílies neix NeuroEstany Associació volem que sigui un referent de proximitat en el Pla de l’Estany.

L’objectiu d’aquest qüestionari és conèixer amb més precisió les vostres necessitats, les que heu tingut o creieu que tindreu en el futur, com a persones amb una malaltia neurodegenerativa o bé familiars i persones del seu entorn.

Podeu respondre el qüestionari tant si teniu alguna d’aquestes malalties, com si esteu a prop de persones que les tenen, perquè ens interessa descobrir les necessitats des de mirades diferents.

Volem que NeuroEstany Associació sigui capaç d’empatitzar amb tothom que es trobi en aquesta situació.

Moltes gràcies per ajudar-nos a avançar!

Consulta la nostra política de privadesa