Política de privadesa

A través de la present política de privadesa NEUROESTANY ASSOCIACIÓ (a partir d’ara, NEUROESTANY) vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web neuroestany.org sobre els tractaments de dades personals.


L’accés al lloc web no requereix un registre previ. Abans d’enviar qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privadesa, per tal de donar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

NEUROESTANY, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests dades, així com amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades, us facilita la següent informació:

 1. Responsable del Tractament
  Raó Social: NEUROESTANY ASSOCIACIÓ
  Adreça: Carrer Cervantes, 69 – 17820 Banyoles (Pla de l’Estany)
  Correu electrònic: neuroestany @ gmail.com
 2. Delegat de Protecció de Dades
  La Delegada de Protecció de Dades de l’entitat NEUROESTANY és la secretària de l’entitat (lpd@neuroestany.org).
 3. Contactar
  A la nostra pàgina web hi ha un formulari de contacte disponible que es pot utilitzar per contactar de forma electrònica. Si un usuari utilitza aquesta opció, rebrem i emmagatzemarem les dades introduïdes a la pantalla d’entrada de dades:
  Nom / Adreça de correu electrònic / Missatge

Finalitat del tractament
· Gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del lloc Web, entre les quals hi ha la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades.

· Mantenir informats els usuaris de productes i/o serveis de NEUROESTANY, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, sempre que l’Usuari hagi prestat el seu consentiment marcant la casella corresponent.

Legitimació
· La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada, en virtut de l’article 6.1.a) de
l’RGPD.
· La base jurídica del tractament de les dades per a l’enviament de comunicacions és el consentiment previ i exprés que l’usuari atorga marcant la casella corresponent, conforme el que estableix l’art. 21 de la LSSI-CE.

Termini de conservació
Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat recollides, llevat que hi hagi una obligació legal.

Comunicació de les dades
No es comunicaran a tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades
No es fan Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

 1. Vull rebre informació
  A la nostra pàgina web hi ha un formulari per rebre informació de l’entitat:
  Nom / Adreça de correu electrònic / Codi postal

Finalitat del tractament
Mantenir informats els usuaris de productes i/o serveis de NEUROESTANY, a través de correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

Legitimació
La base que legitima del tractament de les dades de caràcter personal és el consentiment que atorga l’interessat mitjançant la casella d’acceptació habilitada per a això, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD, així com el consentiment previ i exprés d’acord amb allò establert a l’art. 21 de la LSSI-CE.

Termini de conservació
Les dades no es conservaran més temps del necessari per als quals han estat recollides, llevat que hi hagi una obligació legal.

Comunicació de les dades
No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Transferències internacionals de dades
No es fan Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

 • És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada a l’apartat de contacte?

Als formularis del web, l’usuari ha d’omplir les caselles marcades com a “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que NEUROESTANY no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, NEUROESTANY ASSOCIACIÓ quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.
Les dades personals que l’usuari facilita a NEUROESTANY han de ser actuals per a què la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 • Quines mesures de seguretat té implantades l’associació?

NEUROESTANY informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.
NEUROESTANY té implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal de l’usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.